3D

Modelat d'elements per a l'indústria farmacèutica en 3D.

Modelado de elementos para la indústria farmacéutica en 3D.