Nova Web - Nueva Web

Ara pots veure totes les meves feines visitant la meva nova web!

Fes click aquí per visitar-la!


Ahora puedes ver todos mis trabajos visitando mi nueva web!

¡Haz click aquí para visitarla!

Motion Graphics - After Effects


Integració d'animacions Flash i animacions After Effects.

Integración de animaciones Flash y animaciones After Effects.Animacions que vaig fer a l'estudi, aquest cop barrejant l'animació 3D amb After Effects.

Animaciones que hice en el estudio, esta vez mezclando la animación 3D con After Effects.

Aquestes son unes animacions que vaig fer a l'estudi per a un concurs que consistia en redissenyar l'imatge d'un canal de televisió autonòmic. L'animació està feta amb After Effects i els gràfics amb Photoshop.

Estas son unas animaciones que hice en el estudio para un concurso que consistía en rediseñar la imágen de un canal de televisión autonómico. La animación está hecha con After Effects y los gráficos con Photoshop.Animacions de campanya per a l'autoporomoció d'un centre comercial.

Animaciones de campaña para la autopromoción de un centro comercial.Animació Flash - Animacion Flash

Animació promocional per a televisió i per a web per a una nova òptica.

Animación promocional para televisión y para web para una nueva óptica.Animacions juvenils per al canal 33, un canal autònomic català.


Animaciones juveniles para el canal 33, un canal autonómico catalán.
Il·lustració de gran format - gran formato


Il·lustració de gran format per a la decoració de la zona infantil d'un centre comercial de Barcelona.


Ilustración de gran formato para decorar la zona infantil de un centro comercial de Barcelona.3D

Modelat d'elements per a l'indústria farmacèutica en 3D.

Modelado de elementos para la indústria farmacéutica en 3D.


Il·lustracions per packs - Ilustraciones para packs

Il·lustracions per a tasses i bols de gelats per a una empresa de congelats.

Ilustraciones para tazas y bols de helado para una empresa de congelados.
Il·lustracions per a contes - Cuentos


Il·lustracions per a contes infantils.

Ilustraciones para cuentos infantiles.


Personatges - Personajes

Disseny de personatges esbossats i colorats digitalment.

Diseño de personajes bocetados y coloreados digitalmente.

Model - Modelo


Alguns dissabtes a l'estudi contractem a models per practicar amb el dibuix al natural. Aquí us deixo alguns esbossos ràpids d'algunes d'aquestes sessions.


Algunos sábados en el estudio contratamos a modelos para paracticar con el dibujo al natural. Aquí os dejo algunos bocetos rápidos de algunas de estas sesiones.Story


Imatges del Story d'un anunci per televisió, per a una entitat finançera.

Imágenes del Story de un anuncio para televisión, para una entidad financiera.


Disseny gràfic - Diseño gráfico

Disseny de col·leccions per a una editorial catalana de continguts culturals.

Diseño de colecciones para una editorial catalana de contenidos culturales.

Disseny del logo i de la papereria d'una empresa de desenvolupament multimèdia.


Diseño del logo y de la papelería de una empresa de desarrollo multimedia.Disseny d'un cartell per a un passeig fotogràfic.


Diseño de un cartel para un paseo fotográfico.


Disseny d'icones per a una aplicació web.


Diseño de iconos para una aplicación web.

Disseny de l'imatge per a un logotip d'un restaurant de Barcelona.


Diseño de la imagen para un logotipo de un restaurante de Barcelona.


Disseny web - Diseño web

Disseny d'un portal web per a difusió cultural literària.

Diseño de un portal web para la difusión cultural literária.Disseny d'una aplicació web.

Diseño de una apliación web.
Banners

Banners per a diferents campanyes d'Intermón Oxfam.

Banners para diferentes campañas de Intermón Oxfam.


Editorial

Cobertes per a llibres de text.

Cubiertas para libros de texto.Portades de llibres de literatura infantil i juvenil.

Portadas de libros de literatura infantil y juvenil.

Còmics juvenils - Comics juveniles

Creació i maquetació de còmics infantils.

Creación y maquetación de comics juveniles.