Personatges - Personajes

Disseny de personatges esbossats i colorats digitalment.

Diseño de personajes bocetados y coloreados digitalmente.