Motion Graphics - After Effects


Integració d'animacions Flash i animacions After Effects.

Integración de animaciones Flash y animaciones After Effects.Animacions que vaig fer a l'estudi, aquest cop barrejant l'animació 3D amb After Effects.

Animaciones que hice en el estudio, esta vez mezclando la animación 3D con After Effects.

Aquestes son unes animacions que vaig fer a l'estudi per a un concurs que consistia en redissenyar l'imatge d'un canal de televisió autonòmic. L'animació està feta amb After Effects i els gràfics amb Photoshop.

Estas son unas animaciones que hice en el estudio para un concurso que consistía en rediseñar la imágen de un canal de televisión autonómico. La animación está hecha con After Effects y los gráficos con Photoshop.Animacions de campanya per a l'autoporomoció d'un centre comercial.

Animaciones de campaña para la autopromoción de un centro comercial.1 comentari:

cristina ha dit...

k xulus!!
el de les granotes es molt divertit!! jajajjajaj